Handbrodert

Eg har mange pungar og pennal inne no, men sidan dei er broderte for hand, og dei som borderer, vel ut fargar sjølv, så er ingen heilt like, ikkje om motivet liknar heller. Derfor tek det mykje tid å ta bilete av kvar enkel pung, så eg har lagt ut eit bilete berre, og så får du ein pung eller pennal av same type, men mest sannsynleg med eit anna motiv. ALLE er fine, og det er ikkje lett å velja, så lat det berre vera spennande å sjå kva som kjem om du betsiller noko av dette.